Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Privélessen

A0 -> A2 en B1
Per uur € 65,- / per anderhalf uur € 95,-
(Exclusief materiaal; boeken in overleg)

De lessen kunnen zowel fysiek in Groningen als online gegeven worden.


Groepslessen voor expats

A0 -> A2
De cursus omvat 21 lessen van elk 2 uur.
Aantal deelnemers 6 - 10:
Deze groepscursus kost € 495,- per persoon exclusief materialen.
Aantal deelnemers 3 - 5:
Deze groepscursus kost € 750,- per persoon exclusief materialen.

Dag, tijdstip en plaats worden in overleg bepaald.


Taal op de werkvloer

Dit zijn trainingen Nederlands op de werkvloer voor anderstalige medewerkers die in een Nederlandstalige omgeving werken. De training Taal op de werkvloer is meer algemeen, gericht op het verbeteren van het Nederlands en dan ook gericht op de taal die men als werknemer nodig heeft. Deze lesstof is niet toegespitst op een speciaal vakgebied.

Wilt u liever een training Nederlands op de werkvloer speciaal voor uw medewerkers? Dat kan natuurlijk ook. We stemmen de inhoud van de lessen dan af op de behoefte van de medewerkers binnen het bedrijf.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Vaktaal
  • Werkinstructies
  • Mondelinge communicatie
  • Schriftelijke communicatie
  • Woordenschat en grammatica
  • Veiligheid in het bedrijf


Inhuur voor bedrijven

Per uur € 70,- De kosten voor het materiaal komen hier nog bovenop.

Of een pakket: Taaltraining van 20 lessen, 2 uur per week.
€ 625 per persoon, met een minimum van vier personen.